Kompasy do zamówienia #8920

Dane dla kompasu nr 1

Imię :KACPER
Nazwisko :GREDŻUK
Data urodzenia :22-03-2016
Płeć :m