Kompasy do zamówienia #8903

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Magdalena
Nazwisko :Kolasa
Data urodzenia :03-04-1990
Płeć :k