Kompasy do zamówienia #8899

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marcin
Nazwisko :Waśko
Data urodzenia :30-04-1979
Płeć :m