Kompasy do zamówienia #8892

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Malgorzata Krystyna
Nazwisko :Gryc
Data urodzenia :07-01-1973
Płeć :k