Kompasy do zamówienia #8882

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krystian
Nazwisko :Łukaszewicz
Data urodzenia :12-03-1974
Płeć :m