Kompasy do zamówienia #8879

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marek
Nazwisko :Chrzanowski
Data urodzenia :04-09-1966
Płeć :m