Kompasy do zamówienia #8862

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Monika
Nazwisko :Jaśkowska-Bablok
Data urodzenia :27-11-1969
Płeć :k