Kompasy do zamówienia #8860

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Justyna
Nazwisko :Tarczyńska
Data urodzenia :07-05-1990
Płeć :k