Kompasy do zamówienia #8855

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Mariusz
Nazwisko :Bielicki
Data urodzenia :15-05-1973
Płeć :m