Kompasy do zamówienia #8849

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Katarzyna
Nazwisko :Chrzanowska
Data urodzenia :29-12-1971
Płeć :k