Kompasy do zamówienia #8849

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Kajus
Nazwisko :Pyrz
Data urodzenia :04-05-1975
Płeć :m