Kompasy do zamówienia #8849

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Aleksy
Nazwisko :Pyrz
Data urodzenia :15-05-2005
Płeć :m