Kompasy do zamówienia #8846

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marcin
Nazwisko :Mukosiej
Data urodzenia :15-03-1986
Płeć :m