Kompasy do zamówienia #8835

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Franciszek
Nazwisko :Kozarzewski
Data urodzenia :25-04-2007
Płeć :m