Kompasy do zamówienia #8835

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Bartłomiej
Nazwisko :Kozarzewski
Data urodzenia :13-12-2012
Płeć :m