Kompasy do zamówienia #8815

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Iwona
Nazwisko :Soltysek
Data urodzenia :09-03-1974
Płeć :k