Kompasy do zamówienia #8815

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Piotr
Nazwisko :Soltysek
Data urodzenia :03-10-1972
Płeć :m