Kompasy do zamówienia #8815

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Amelia
Nazwisko :Soltysek
Data urodzenia :26-10-2010
Płeć :k