Kompasy do zamówienia #8815

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jakub
Nazwisko :Soltysek
Data urodzenia :08-06-2004
Płeć :m