Kompasy do zamówienia #8799

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Piotr
Nazwisko :Gąsiorowski
Data urodzenia :03-06-1976
Płeć :m