Kompasy do zamówienia #8794

Dane dla kompasu nr 1

Imię :fdsf
Nazwisko :vcxxc
Data urodzenia :02-02-2018
Płeć :k