Kompasy do zamówienia #8791

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paweł
Nazwisko :Dobies
Data urodzenia :26-12-1991
Płeć :m