Kompasy do zamówienia #8786

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Włodzimierz
Nazwisko :Matuszewski
Data urodzenia :05-09-1966
Płeć :m