Kompasy do zamówienia #8779

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Renata
Nazwisko :Prysak
Data urodzenia :26-05-1965
Płeć :k