Kompasy do zamówienia #8772

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jacek Piotr
Nazwisko :Krawczyk
Data urodzenia :05-08-1980
Płeć :m