Kompasy do zamówienia #8765

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jagoda
Nazwisko :Mura
Data urodzenia :11-07-2010
Płeć :k