Kompasy do zamówienia #8762

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Magdalena
Nazwisko :Klimczyk
Data urodzenia :23-11-1979
Płeć :k