Kompasy do zamówienia #8759

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Paweł
Nazwisko :Krause
Data urodzenia :14-10-1972
Płeć :m