Kompasy do zamówienia #8748

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Artur
Nazwisko :Mura
Data urodzenia :23-09-1980
Płeć :m