Kompasy do zamówienia #8748

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Eryk
Nazwisko :Mura
Data urodzenia :20-01-2012
Płeć :m