Kompasy do zamówienia #8743

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Rajko
Data urodzenia :20-10-1962
Płeć :m