Kompasy do zamówienia #8740

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krzysztof
Nazwisko :Woznica
Data urodzenia :11-06-1955
Płeć :m