Kompasy do zamówienia #8733

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sylwia
Nazwisko :Biegańska
Data urodzenia :19-06-1974
Płeć :k