Kompasy do zamówienia #8728

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Joanna
Nazwisko :Szczerbińska
Data urodzenia :22-11-1960
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 2

Imię :Tadeusz
Nazwisko :Szczerbiński
Data urodzenia :18-09-1960
Płeć :m