Kompasy do zamówienia #8728

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Zuzanna
Nazwisko :Szczerbińska
Data urodzenia :19-12-1992
Płeć :k