Kompasy do zamówienia #8728

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Hubert
Nazwisko :Szczerbiński
Data urodzenia :10-10-1995
Płeć :m