Kompasy do zamówienia #8725

Dane dla kompasu nr 1

Imię :PAWEL
Nazwisko :KORUS
Data urodzenia :13-01-1983
Płeć :m