Kompasy do zamówienia #8721

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sławomir
Nazwisko :Skórski
Data urodzenia :10-06-1964
Płeć :m