Kompasy do zamówienia #8721

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anna
Nazwisko :Skórska
Data urodzenia :07-12-1973
Płeć :k