Kompasy do zamówienia #8711

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Krzysztof
Nazwisko :Talarczyk
Data urodzenia :25-04-1982
Płeć :m