Kompasy do zamówienia #8709

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wiesław
Nazwisko :Dobies
Data urodzenia :22-11-1966
Płeć :m