Kompasy do zamówienia #8700

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Magdalena
Nazwisko :Klimczyk
Data urodzenia :23-11-1979
Płeć :k

Dane dla kompasu nr 2

Imię :Arkadiusz
Nazwisko :Śledź
Data urodzenia :01-07-1987
Płeć :m