Kompasy do zamówienia #8691

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marzena
Nazwisko :Michalczak
Data urodzenia :05-10-1971
Płeć :k