Kompasy do zamówienia #8678

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Beata
Nazwisko :Juengst
Data urodzenia :05-11-1979
Płeć :k