Kompasy do zamówienia #8661

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Josef
Nazwisko :Chwilczynski / Storto
Data urodzenia :26-11-1962
Płeć :m