Kompasy do zamówienia #8657

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dominika Anna
Nazwisko :Mazurewicz
Data urodzenia :12-12-1978
Płeć :k