Kompasy do zamówienia #8655

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Andrzej
Nazwisko :Muzyczko
Data urodzenia :10-11-1981
Płeć :m