Kompasy do zamówienia #8651

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Marek
Nazwisko :Sabuda
Data urodzenia :14-09-1982
Płeć :m