Kompasy do zamówienia #8649

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Zbigniew
Nazwisko :Stepien
Data urodzenia :06-10-1982
Płeć :m