Kompasy do zamówienia #8645

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Radoslaw
Nazwisko :Orzechowski
Data urodzenia :26-03-1984
Płeć :m